Houtskooltekeningen
Het werk gaat over het tekenproces waarin licht de hoofdrol speelt. De fascinatie van het spel, alles wat er in het hoofd gebeurd; de keuzes, het temmen van het ongeduld, het aansturen van het medium, de focus, het ingezogen worden in de huid van het object, de vertaling van een object al zoekend weergeven op papier. De discrepantie tussen het proces en een perfect eindresultaat willen behalen. Alledaagse objecten fotograferen en omzetten in zwart-wit en eindeloos uitsneden maken, uitvergroten en soms wat vervormen. Met houtskoolpoeder en spons de eerste laag opzetten, laag op laag aanzetten met houtskool chunks en zwarte pastel tot een soms diep fluweelachtig zwart. Het wit van het papier wordt zorgvuldig ontweken wat daardoor een andere bestemming krijgt. Al tekenend zoekend naar de kracht van tegenstellingen; hard-zacht, zwart-wit. Het wollige zachte tegenover het harde zwarte vlak of lijnenspel. Zoekend naar de balans.. de scherpte van de snede. De kracht van een object van stevig materiaal staat stevig, tegenover een kwetsbaar object wat zacht en fragiel is. Zonder zwart geen licht. Wat de tekeningen allen gemeen maakt is dat “het licht” de compositie bepaalt. Het gekozen object roept vragen op; wat doet dit object ertoe? Het stevig en soms kwetsbaar ogende weergegeven object krijgt glans, wordt uitvergroot en bijna verheerlijkt op een vel papier, zichtbaar gemaakt en in de hoofdrol geplaatst met louter en alleen een mooi oud poederig en soms stevig medium gevoelig voor die ene veeg.
Juni 2022
Charcoal drawings
The work is all about the drawing process, in which light is the main factor. There is the fascination for the play and for everything that happens in the head; the choices, the taming of the impatience, the directing of the medium, the focus, the absorption in the skin of the object, the search, and the translation of an object to paper. A discrepancy exists, between the process and the pursuit of a perfect end result. Every day-objects are photographed, converted to black and white and endlessly cropped, enlarged and sometimes transformed or warped. With charcoal dust and sponge the first layer is set up. Layer after layer is build up, using chunks of charcoal and black pastel crayon, advancing to an occasional velvet black result. The white of the paper is avoided attentively, and therefor gets another purpose. The act of drawing is a search for the power of contradictions; hard against soft, black against white, and the woolly against a hard black plane or a line play. It is the search for balance... and the cutting edge. The power of an object of strong material, stands firm against a fragile object that is softer and more vulnerable. Without blackness, there is no light. What the drawings all have in common is that ‘the light’ determines the composition. The chosen object invokes questions, such as: does the object matter? The sturdy or vulnerable looking object gets a shine, and is magnified on a sheet of paper, with a hint to glorification. It is made visible and put into the spotlights with merely a beautiful old feeling for a powdery or solid streak.
June 2022